Apr 01, 2020  
2018-2019 Undergraduate Bulletin 
    
2018-2019 Undergraduate Bulletin [ARCHIVED CATALOG]

Forensic Science Certificate


Certificate Code: 141A
CIP Code: 43.0106

Minimum 2.5 GPA required in certificate courses.