Feb 19, 2020  
2017-2018 Undergraduate Bulletin 
    
2017-2018 Undergraduate Bulletin [ARCHIVED CATALOG]

Forensic Science Certificate


Certificate Code: 141A
CIP Code: 43.0106

Minimum 2.5 GPA required in certificate courses.