Feb 28, 2024  
2022-2023 Undergraduate Bulletin 
    
2022-2023 Undergraduate Bulletin [ARCHIVED CATALOG]

Forensic Science Certificate


Certificate Code: 141A
CIP Code: 43.0406

Minimum 2.5 GPA required in certificate courses.